Grunddata
CVR-nr:
36697733
CHR-nr:
25361
Fagsystemnøgle:
32600000000038
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørvej 10
4281 Gørlev
Matrikel:
17a - Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ScanFarm ApS
Adresse:
Rørvej 10
4281 Gørlev
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 11-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Andet miljøforhold 02-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 02-09-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-01-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 2 slagtesvin > 2.000 stipladser 07-06-2021 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Anmeldelse husdyr § 10, Kornsilo 14-03-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Anmeldelse husdyr §10, 2 kornsiloer 22-04-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis