Nordjyllandsværket
Grunddata
CVR-nr:
37189294
P-nr:
1020851801
Fagsystemnøgle:
b365f79e-5f11-4222-a7f6-eb37b8539cd6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nefovej 50
9310 Vodskov
Matrikel:
2h - Østerladen, V. Hassing
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-12-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 07-11-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 02-11-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 17-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-10-2018 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-06-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 06-11-2019 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 04-12-2019 Vis
Risikotilsyn Fysisk tilsyn 06-11-2019 Vis
Risikotilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-06-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-06-2020 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 04-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 09-05-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til tilstatsfyring med biopiller 26-04-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 19-12-2017 Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Nordjyllandsværket Kedel 855 MW Vis