Tankanlæg v/Brenntag Nordic A/S
Grunddata
CVR-nr:
24994589
Fagsystemnøgle:
ffb17f64-7863-4853-bf6a-002f654a5fa5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
71a - Engene, Vejle Jorder
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
BRENNTAG NORDIC A/S
Adresse:
Telefon:
43292800
Email:
main@brenntag-nordic.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 30-05-2016 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 17-06-2019 Vis
Kampagne 2016 tilsyn Fysisk tilsyn 30-05-2016 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 02-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 26-05-2023 Meddelt Vis
Indskærpelser 20-08-2019 Meddelt Vis