Slamlager Ørnsbjergvej
Grunddata
CVR-nr:
25080777
P-nr:
1007286992
Fagsystemnøgle:
56520000000113
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ørnsbjergvej 16
7250 Hejnsvig
Matrikel:
2ac - Trøllund By, Hejnsvig
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
682030
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 01-12-2017 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 12-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 13-11-2020 Meddelt Vis