Grunddata
CVR-nr:
15102802
P-nr:
1000860327
Fagsystemnøgle:
6dc32c21-c7b7-42ee-831c-8b811824bb41
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestkraftkaj 4C
6700 Esbjerg
Matrikel:
1202s - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467500
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn 2017 - Copco A/S, Vestkraftkaj 4c, Esbjerg Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status