RGS Nordic A/S Rærup
Grunddata
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1014610894
Fagsystemnøgle:
10216a93-2198-45ea-aef0-4ac0d8d87d72
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Halsvej 70
9310 Vodskov
Matrikel:
1h - Vesterladen, Horsens
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
5.1.f) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
5.1.a) Bortskaffelse og nyttiggørelse af farligt affald med biologisk behandling, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag        
5.1.b) Bortskaffelse og nyttiggørelse af farligt affald med fysisk-kemisk behandling, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag  
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn den 8. december 2017 Fysisk tilsyn 08-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-03-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-12-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering 28-11-2013 Revurdering Meddelt Vis