Danske Olieberedskabslagre
Grunddata
CVR-nr:
32958613
P-nr:
1010749081
Fagsystemnøgle:
04e28d0e-8cc3-41f5-9aff-2c69e0fe1c25
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Melbyvej 12
4400 Kalundborg
Matrikel:
27c - Melby By, Årby
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-11-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 28-11-2016 Vis
Risikoinspektion Administrativt tilsyn 14-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 22-12-2016 Miljøgodkendelse Påklaget Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Opdatering af risikooplysninger 25-04-2018 Vis