P. L. Jessen ApS
Grunddata
CVR-nr:
36499974
P-nr:
1020093974
Fagsystemnøgle:
b0118742-9fbe-4243-9c05-d3c0ca5fa11b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Røde Banke 102
7000 Fredericia
Matrikel:
6by - Erritsø By, Erritsø
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn efter §9 - ifm revurd/godk. Fysisk tilsyn 01-02-2019 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-03-2019 Vis
Tilsyn efter §9 - opfølgning på håndh. Fysisk tilsyn 02-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-03-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-03-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 06-03-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til modtagelse og sortering af affald samt karteringsanlæg og mellemdeponi for karteret jord 01-12-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til modtagelse og sortering af affald samt karteringsanlæg og mellemdeponi for karteret jord 01-12-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis