Grunddata
CVR-nr:
13683891
Fagsystemnøgle:
fada1ef7-07e4-4ef0-8e7c-21db7b9d6cfb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kirstinelundsvej 2
8740 Brædstrup
Matrikel:
4a - Troelstrup By, Tønning
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MILJØSERVICE A/S
Adresse:
Ådalen 13A
6600 Vejen
Telefon:
75383999
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 29-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL § 72 20-09-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til oplag af stabiliseret spildevandsslam 16-06-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis