Grunddata
CVR-nr:
14760504
P-nr:
1019074605
Fagsystemnøgle:
f47c4f64-16ff-4b4b-b1b3-356be2714600
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hjermvej 19
7500 Holstebro
Matrikel:
7f - Måbjerg, Holstebro Jorder
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 17-11-2017 Vis
Miljøtilsyn på genbrugpladsen på Hjermvej 19, Holstebro Fysisk tilsyn 15-10-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse - Udvidelse af aktiviteter med olie- og kemikalieaffald 30-01-2003 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
§-19-tilladelse til brug af bitumensand 12-12-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Oplagring af emballageaffald 30-04-2009 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Jord- og affaldskarteringsplads 30-04-2009 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Etablering af plads til oplagring og neddeling ag bygge- og anlægsaffald 17-05-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering - Hal til findeling af affald og etablering af flisdepot 08-06-2011 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering - Genbrugspladsen 11-11-2011 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - Udvidelse af modtagehal 07-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Spildevandstilladelse - Tilslutningstilladelse 03-11-2009 Spildevandstilladelse Meddelt Vis