Glycom Manufacturing A/S
Grunddata
CVR-nr:
37207713
P-nr:
1021070595
Fagsystemnøgle:
c401f6cb-31c3-44b7-8b4f-3090804909bd
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Limfjordsvej 4
6715 Esbjerg N
Matrikel:
32r - Gjesing By, Bryndum
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
D 210 b). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: b) tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivelsesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
109100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-06-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-04-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-12-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 10-04-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af en læsseplads 19-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Ændring af vilkår C2 - Fastsættelse af Emissionsgrænse fot HMO-støv 29-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis