Stena Recycling A/S Grenå
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1017190039
Fagsystemnøgle:
9fdef2ea-79d3-4881-a34e-9ba291d923bc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Plutovej 3
8500 Grenaa
Matrikel:
8cc - Bredstrup, Grenaa Jorder
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-08-2017 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 18-07-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 27-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-07-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-09-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 28-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 18-06-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 19-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 19-10-2016 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 21-08-2018 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-05-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-09-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-08-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-06-2017 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 30-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 12-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-02-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-01-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-05-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 18-05-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 19-11-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 25-04-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering og miljøgodkendelse 07-03-2016 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse - Opstakning af jernskrot på kajplads før lastning af skibe 28-11-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Aktiviteter på plads bag kold SIS hal 19-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etab. af tromlesigter til NF og transportbånd till SLF- Fluff 21-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis