Kristian Schøler Kjeldsen
Grunddata
CVR-nr:
29967652
Fagsystemnøgle:
1a83fd26-08db-428d-a7df-53c6657f5c50
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3a - Tånum By, Tånum
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Telefon:
22936750
Email:
graastengaard@email.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendom uden erhvervsmæssig dyrehold. Et plantebrug, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status