Ragn-Sells Maglemølle Genbrugsanlæg
Grunddata
CVR-nr:
86476819
P-nr:
1008729782
Fagsystemnøgle:
53103c3d-368b-4736-b799-4a609290ad55
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Maglemølle 1
4700 Næstved
Matrikel:
9a - Ll. Næstved, Næstved Jorder
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-09-2016 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 09-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-03-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering og tillæg til modtagelse, omlastning og midlertidigt oplag af diverse affaldsfraktioner 20-10-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis