Skærup Nedknusningsplads v./P. Olesen Ejendomme Ap
Grunddata
CVR-nr:
28711735
Fagsystemnøgle:
22a3daa9-a595-4d58-b8ed-f58ff9e8f73b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
25i - Skærup By, Skærup
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
P. OLESEN EJENDOMME ApS
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 19-06-2018 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 04-11-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status