Grunddata
CVR-nr:
32340865
P-nr:
1018739654
Fagsystemnøgle:
38c39491-cc65-42e8-8e1a-8791ac3bf38f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 28
7570 Vemb
Matrikel:
11dz - Vemb By, Vemb
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
§ 9 AKUT tilsyn (klager/uheld) - VIRKSOM Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
§ 9 AKUT tilsyn (klager/uheld) - VIRKSOM Fysisk tilsyn 06-07-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 16-04-2021 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 16-04-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-05-2023 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-05-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-05-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-05-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 10-12-2012 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 10-04-2012 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 01-07-2011 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 25-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 20-06-2009 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-05-2024 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 28-09-2007 Miljøgodkendelse Meddelt Vis