Flux Water Slagelse
Grunddata
CVR-nr:
35863737
P-nr:
1021271736
Fagsystemnøgle:
bbf59b2c-3b3b-4e6f-bb86-8d67bcd1fa1f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
12o - Slagelse Markjorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
711290
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 31-08-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 03-06-2016 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 02-08-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 23-08-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 25-07-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 14-11-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 18-07-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 20-09-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 10-04-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 06-12-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 19-02-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 09-07-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 10-01-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 23-01-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 17-01-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 03-06-2020 Vis
Testkørsel af spildevand Fysisk tilsyn 03-06-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 22-07-2020 Vis
Tilsyn, Lukketilsyn Fysisk tilsyn 24-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 25-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse af spildevandskrav 26-06-2019 Meddelt Vis
Forvarsel om forbud mod udledning af spildevand 26-06-2019 Andre forhold Vis
Forbud mod udledning af spildevand 01-07-2019 Andre forhold Vis
Indskærpelse 26-06-2019 Meddelt Vis
Forbud 01-07-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 03-03-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Forvarsel om påbud § 30 - tilslutningstilladelse 31-03-2020 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 14-07-2020 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis