Køge Idræts Park (KIP)
Grunddata
CVR-nr:
29189374
Fagsystemnøgle:
a70aeb59-dbe5-4f47-92c4-4a8cd295493f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ved Stadion 2B
4600 Køge
Matrikel:
11rd - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Køge kommune
Adresse:
Torvet 1
4600 Køge
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 25-09-2019 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 28-09-2019 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 09-01-2020 Vis
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 20-04-2021 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 26-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 30-09-2019 Meddelt Vis