Grunddata
CVR-nr:
21838500
P-nr:
1008488416
Fagsystemnøgle:
9f40613b-6524-491f-807b-f7d290a6a3d6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bellingevej 92
5250 Odense SV
Matrikel:
17c - Bellinge By, Bellinge
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
STATOIL DETAILHANDEL A/S
Adresse:
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV
Telefon:
70135135
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Administrativt tilsyn Fysisk tilsyn 19-09-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status