Greenport ApS
Grunddata
CVR-nr:
41645784
P-nr:
1026221818
Fagsystemnøgle:
59145684-f704-42f3-8fb7-c64f647b7c68
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Maglemølle 46
4700 Næstved
Matrikel:
8f - Ll. Næstved, Næstved Jorder
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467100
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - på baggrund af klage mv. Fysisk tilsyn 28-10-2020 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 02-11-2020 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 18-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-10-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelsen af Greenport ApS Arctic Kaj 10 4600 Køge 21-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Påbud om perkolat og overfladevand Greenport ApS 27-01-2021 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse og ny udledningstilladelse for Greenport ApS, Arctic Kaj 12, 4600 Køge 11-05-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis