LHG Group A/S
Grunddata
CVR-nr:
18435373
P-nr:
1003438314
Fagsystemnøgle:
a277b281-12f8-4944-b4f3-721aaafe3ddd
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nybodalen 1
7500 Holstebro
Matrikel:
11hk - Holstebro Markjorder fra Hammerum
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, der omfatter: Biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling, blanding, rekonditionering, genanvendelse/regenereing af opløsningsmidler, genanvendelse/genindvindeing af uorganiske materialer (undtagen metaller og metalforbindelser), regenerering af syrer eller baser, nyttiggørelse af komponenter der har være brugt til forureningsbekæmpelse, nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer, genraffinering eller andre former for genbrug af olie, deponering i overfladevand.
Biaktiviteter:
Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim, med en produktionskapacitet på mindre end 3.000 tons pr. år.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2016 Vis
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 17-09-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke-tillæg til miljøgodkendelse, revurderderet miljøgodkendelse af etablering og drift af regenereringsanlæg 17-05-2018 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering 17-05-2018 Revurdering Meddelt Vis