Danish Crown Foods Aalborg, Tulip
Grunddata
CVR-nr:
14003606
P-nr:
1002967673
Fagsystemnøgle:
acf9facf-676c-499b-b0dd-356d1db4309d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østerbro 40
9000 Aalborg
Matrikel:
5vx - Aalborg Markjorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101300
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - uvarslet Administrativt tilsyn 20-10-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Administrativt tilsyn 19-10-2016 Vis
Risikotilsyn på risikovirksomheder Fysisk tilsyn 06-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 01-11-2017 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Administrativt tilsyn 19-10-2018 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 06-11-2018 Vis
Risikotilsyn på risikovirksomheder Fysisk tilsyn 14-03-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 09-10-2019 Vis
Kampagnetilsyn plast - varslet Fysisk tilsyn 01-11-2017 Vis
2020 Sporbarhed af genanv. affald, vars Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 18-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Tulip Food Company, Østerbro 40 18-09-2009 Miljøgodkendelse Påklaget Vis
Ændring af støjvilkår, Tulip Food Company Aalborg, 30.09.2016 30-09-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Påklaget Vis
Tillæg til miljøgodkendelse, Tulip Food Company Aalborg 31-10-2014 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning Februar 2019 13-02-2019 Vis