Mikkel Thinesen/Folmer Hadberg Rasmussen
Grunddata
CVR-nr:
34522243
Fagsystemnøgle:
5a1d7813-1329-439a-81b4-040a890593b2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nyborgvej 28
5550 Langeskov
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Hanne Hansen Bæk Rasmussen
Adresse:
Bremerskovvej 38
5550 Langeskov
Telefon:
65391234
Email:
hburup@post.post.tele.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Kerteminde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status