Gunnar Nielsen A/S
Grunddata
CVR-nr:
75129815
Fagsystemnøgle:
d7c434c7-6b98-4164-a35f-c5bce931c621
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Toftegaardsvej 28
9620 Aalestrup
Matrikel:
2ig - Aalestrup By, Aalestrup
Kommune:
Vesthimmerlands Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GUNNAR NIELSEN. AARS A/S
Adresse:
Vestvej 4
9600 Aars
Telefon:
98622722
Email:
gn@gn-as.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vesthimmerlands Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 19-07-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 15-09-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 16-06-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 08-12-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 19-12-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 05-01-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 16-02-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 04-05-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 13-07-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 13-10-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 08-06-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 19-01-2023 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 17-01-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 22-01-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 25-01-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 29-01-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 10-01-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 01-02-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 07-02-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 29-02-2024 Vis
Basis tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 25-04-2024 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 18-08-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 05-05-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 19-05-2022 Vis
§ 9 tilsyn (akut, klager, godk, opfølg) Fysisk tilsyn 21-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-12-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 05-01-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelser 04-05-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse retlig lovliggørelse opbygning af plads 14-12-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Påbud vedr. håndtering af jord 25-01-2024 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse ændring af plads og bassin,tilretning af grænseværdier for kulbrinter 16-05-2023 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse efter § 33 02-05-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis