Gettrupvej 23 - Gettrup Nygaard Aps
Grunddata
CVR-nr:
34725853
CHR-nr:
28692
Fagsystemnøgle:
5a224189-06cc-413b-8855-c221d06c2e43
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gettrupvej 23
9500 Hobro
Matrikel:
3a - Gettrup, Hobro Jorder
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GETTRUP NYGAARD ApS
Adresse:
Mariagervej 70
9500 Hobro
Telefon:
40685186
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 3 - Fjerkræhold, som er godkendt, efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.(kategori 1a)
Virksomhedsgruppe:
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-11-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-10-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-10-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 14-12-2018 Andre forhold Vis
Indskærpelser 14-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 14-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 14-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-10-2017 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Gettrupvej 23 - ansøgning om retlig lovliggørelse af udvidelse af husdyrbrug 15-11-2019
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse vedr. anmeldelse af bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde 07-03-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Gettrupvej 23 - miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug (retlig lovliggørelse) 01-07-2020 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis