Pedersen Line II ApS - Havbruget Hundshage
Grunddata
CVR-nr:
37533114
P-nr:
1024260697
Fagsystemnøgle:
9da08d30-ab7c-4320-abd5-748553fac968
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Snaptunvej 37B
7130 Juelsminde
Matrikel:
17f - Østrup By, Glud
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
32100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 19-12-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-08-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 30-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-08-2020 Efterkommet Vis