Arne Ingvard Holm Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
30150643
P-nr:
1012970540
Fagsystemnøgle:
79100000009003
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovedvejen 175
9620 Aalestrup
Matrikel:
4g - Skærshale By, Simested
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
14200
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
09-04-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-04-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2021 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 05-03-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
17-04-2018 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 17-04-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse - Manglende afløb/pumpesump i dybstrøelsesarealer 05-03-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse - Manglende eksemplar af miljøtilladelse på ejendommen 05-03-2024 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
06-07-2018 00:00:00, Tillad. husdyr §16b >100m2, amm <=750kg/år 06-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis