Munck Forsyningsledninger A/S (Erhvervsparken)
Grunddata
CVR-nr:
10977134
Fagsystemnøgle:
98d5a7e0-6ebb-41f6-86a2-e26c02bf3636
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Erhvervsparken 46
8700 Horsens
Matrikel:
6ed - Torsted By, Torsted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S
Adresse:
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg
Telefon:
63313530
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 25-02-2019 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 03-07-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til midlertidig oplag af ren vejjord 08-01-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis