Colas Danmark A/S - oplag af genbrugsasfalt
Grunddata
CVR-nr:
10246415
Fagsystemnøgle:
88a08f0c-b712-46a7-8222-3dfb801c4aa1
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Djeldvej 26A
7830 Vinderup
Matrikel:
4bg - Sevel By, Sevel
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Kontaktoplysninger
Telefon:
45989898
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
COLAS DANMARK A/S
Adresse:
Fabriksparken 40
2600 Glostrup
Telefon:
45989898
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 20-04-2018 Vis
Lukketilsyn Fysisk tilsyn 08-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse af forlængelse af tidsfrist for oplag af genbrugsasfalt 29-06-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis