Grunddata
CVR-nr:
34645647
P-nr:
1000169219
Fagsystemnøgle:
77500000000267
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skårupvej 66
9500 Hobro
Matrikel:
2a - SKÅRUP, KLEJTRUP
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
13-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 13-06-2017 Vis
18-07-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 18-07-2017 Vis
06-09-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
13-06-2017 00:00:00, Indskærpelse, Beholderkontrol 13-06-2017 Efterkommet Vis
03-09-2018 00:00:00, Indskærpelse, Oplag af "kompost" i marken 03-09-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
14-11-2019 00:00:00, Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 14-11-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
26-03-2020 00:00:00, Anmeldelse husdyr, Driftsbygninger 14-04-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis