Grunddata
CVR-nr:
27623549
P-nr:
1021511958
Fagsystemnøgle:
71000000005701
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gunderuplundvej 8
8370 Hadsten
Matrikel:
2u - Astrup By, Ødum
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
24000
Myndighed
Miljømyndighed:
Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
02-07-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 02-07-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 28-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-09-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
02-10-2017 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 02-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis