Grunddata
CVR-nr:
29189846
P-nr:
1013291175
Fagsystemnøgle:
c66f333c-081c-46ae-8dd9-7154fec8166b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kirkebækvej 136
8800 Viborg
Matrikel:
557m - Viborg Markjorder
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-05-2017 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 19-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 06-07-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 31-07-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 25-08-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-01-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-12-2017 Andre forhold Vis
Indskærpelse 02-08-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse lettere forurenet jord i voldanlæg 24-09-2001 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Affaldssorteringsplads 15-03-2012 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Forskellige anlæg 01-07-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Genbrugsstation 01-07-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Modtagestation farligt affald 23-08-2004 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Neddeling af bygge- og anlægsaffald 01-07-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Neddelingsanlæg til stort brændbart 02-02-1995 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MGK Omlastestation 03-07-1992 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 03-02-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til omlastning af genanvendeligt affald 29-08-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til omlastning af genanvendeligt affald 03-10-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af jordvolde af lettere forurenet jord 16-06-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af 11 biocover-anlæg - Nedbringelse af metan-emission 28-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis