Holstebro-Struer Havn´s spildolieoplagsplads samt
Grunddata
CVR-nr:
26404983
Fagsystemnøgle:
7683de33-abf5-479e-9e8a-67c9ed48b25d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Olievej 10
7600 Struer
Matrikel:
12mh - Struer
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Holstebro-Struer Havn
Adresse:
Kulgade 6
7600 Struer
Telefon:
97850228
Email:
havn@struer.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kampagnetilsyn VIRK Fysisk tilsyn 27-02-2017 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 27-02-2017 Vis
Miljøtilsyn af 21. februar 2017 - K 203 - Basistilsyn samt kampagnetilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
Miljøtilsyn af 21. februar 2017 - K 203 - Basistilsyn samt kampagnetilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 17-01-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 27-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 27-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 27-02-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 27-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 17-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 17-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 27-02-2017 Efterkommet Vis