Slagelse Miljøcenter ApS
Grunddata
CVR-nr:
28691823
P-nr:
1011288568
Fagsystemnøgle:
10887703-abcd-4d66-b827-9394f5460613
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
3f - Jernbjerg, Slagelse Jorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn Miljøcenter Enggården - 2. maj 2017 Fysisk tilsyn 02-05-2017 Vis
Opfølgende miljøtilsyn, §9 Fysisk tilsyn 26-06-2017 Vis
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed Fysisk tilsyn 15-08-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed Fysisk tilsyn 31-07-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed Fysisk tilsyn 01-08-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed Fysisk tilsyn 07-08-2018 Vis
Kampagnetilsyn 1 - Virksomhed Fysisk tilsyn 16-08-2018 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 19-01-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 18-06-2018 Vis
Godkendelse Fysisk tilsyn 07-06-2019 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 26-06-2017 Vis
Miljøtilsyn, §9, uvarslet Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 05-09-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 01-12-2016 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 02-05-2017 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 09-09-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 08-07-2019 Vis
Godkendelse Fysisk tilsyn 16-12-2019 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 16-07-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 19-11-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 04-06-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 26-11-2020 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 09-02-2021 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 22-04-2022 Vis
Miljøtilsyn, §9, varslet Fysisk tilsyn 23-12-2022 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 26-01-2023 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, uvarslet Fysisk tilsyn 01-03-2023 Vis
Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 31-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-03-2022 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-03-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 01-10-2010 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse 11-03-2021 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis