Lumby Spulefelt
Grunddata
CVR-nr:
38437011
Fagsystemnøgle:
e75567fb-2151-46df-abba-b31d27812ed1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Strandager 255
5270 Odense N
Matrikel:
1ai - Lumby Strand, Lumby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LINDØ port of ODENSE A/S
Adresse:
Noatunvej 2
5000 Odense C
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-04-2015 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 30-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-02-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse - forhøjelse af diger og tilladelse til udledning af procesvand 17-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis