HK's mellemdepot (jord, genanv. aff.)
Grunddata
CVR-nr:
29189889
P-nr:
1016797487
Fagsystemnøgle:
114514a2-7898-471f-a69c-4c2e35aa670c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Endelavevej 13
8700 Horsens
Matrikel:
880e - Horsens Markjorder
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 06-07-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Administrativt tilsyn 26-10-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 13-10-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 05-12-2018 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 03-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 26-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 08-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 08-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 13-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 13-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 16-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-05-2020 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om ændring af mellemdepot til affald 08-08-2016
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Ansøgning om godkendelse til oplag af asbest 23-03-2017
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse til oplag af vinduer og døre 31-10-2018
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Ansøgning om udvidelse af mængder af specifikke fraktioner 25-07-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om godkendelse til udvidelse af Mellemdepot 12-09-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse 21-11-2014 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse om flytning af aktiviteter 12-09-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om basistilstandsrapport 09-08-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til oplag af asbestaffald 27-04-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til oplag af vinduer og døre 10-12-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til sortering af affald 28-06-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 14-10-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis