Bukkeholm Agro v/ Peder Ulrik Pyndt
Grunddata
CVR-nr:
37336475
P-nr:
1014327580
CHR-nr:
84622
Fagsystemnøgle:
21dcaded-11d4-4a79-85e5-aa7382054be4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bukkeholmvej 2
4892 Kettinge
Matrikel:
3a - Tokkerup By, Kettinge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
16100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-02-2020 Vis
Kampagne Landbrug Administrativt tilsyn 01-03-2023 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 04-04-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-04-2023 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
§ 16 a miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion på Bukkeholmvej 2, 4892 Kettinge 02-11-2020
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse til opførelse af maskinhal uden forudgående miljøgodkendelse 19-06-2023 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis