Avedøreværket
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1017586404
Fagsystemnøgle:
fb97dbe2-3161-475e-aa11-f7bc5974a1de
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre
Matrikel:
244 - Avedøre By, Avedøre
Kommune:
Hvidovre Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
4.2.a) Gasser som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, fluor og fluorbrinte, carbonoxider, svovlforbindelser, nitrogenoxider, brint, svovldioxid, carbonyldichlorid. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, godkendelse og revurdering Administrativt tilsyn 02-05-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-12-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 19-09-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 04-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 14-12-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-04-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 16-02-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-02-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 19-12-2013 Revurdering Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 12-12-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 01-03-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 26-02-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-01-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-04-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til by-pass af afsvovlingsanlægget på blok 1ved fyring med biomasse 25-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af projektet H2RES-anlæg til produktion af brint. 16-03-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af vilkårsændringer for AVV2 og halmkedlen 09-04-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Avedøreværket 1 Kedel 690 MW Vis
Avedøreværket 521 Gasturbine 135 MW Vis
Avedøreværket 522 Gasturbine 135 MW Vis
Avedøreværket 2 Kedel 1005 MW Vis