Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmning
Grunddata
CVR-nr:
15807830
Fagsystemnøgle:
66f56608-6db4-484b-8c65-f01de638a33a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sjællandsbroen 0
2450 København SV
Matrikel:
478 - Kongens Enghave, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
Adresse:
Vester Søgade 10
1601 København V
Telefon:
33416000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-10-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-04-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-03-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status