Grunddata
CVR-nr:
49979517
P-nr:
1018877119
Fagsystemnøgle:
d0cf6b1f-c6c0-45ae-9e4c-6ff0e65687c6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Måde Kirkevej 28
6700 Esbjerg
Matrikel:
3ak - Måde, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end 20.000 tons.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-11-2016 Vis
Basistilsyn 2016 - Gen-Tek, Måde Kirkevej 28, 6705 Esbjerg Ø Fysisk tilsyn 17-11-2016 Vis
Aktivt tilsyn §9, klage - GEN-TEK, Måde Kirkevej 28, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 10-02-2017 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Fysisk tilsyn 11-02-2017 Vis
Aktivt tilsyn §9, klage Fysisk tilsyn 04-10-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse vedr. fraktionslisten 01-03-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse vedr. fraktionslisten 20-06-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis