Gartneriet Brylle
Grunddata
CVR-nr:
20573392
Fagsystemnøgle:
31f51de5-5300-4dc4-ac1a-2f419baca2e0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lindeskovgyden 44
5260 Odense S
Matrikel:
22f - Højby By, Højby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gartneriet Årslev
Adresse:
Kirstinebjergvej 33
5792 Årslev
Telefon:
65994444
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 05-10-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 08-02-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status