Grunddata
CVR-nr:
53385613
P-nr:
1004193311
Fagsystemnøgle:
cf5b04f4-6005-4e8e-89f3-58d68eab09ca
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mineralvej 23
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
15r - Ø. Sundby, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 18-05-2017 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 30-05-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 23-01-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 17-10-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 09-01-2020 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 27-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 06-06-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-06-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Uniscrap A/S, Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst 25-06-2019 Revurdering Meddelt Vis