Thorsø Miljø- og Biogasanlæg ApS
Grunddata
CVR-nr:
43682229
P-nr:
1028802591
Fagsystemnøgle:
76720000000570
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kongensbrovej 10
8881 Thorsø
Matrikel:
7p - Aidt By, Aidt
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Emissioner fra oplagring  (Emissions from Storage)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Andet tilsyn vedrørende tillægsgodkendelse Fysisk tilsyn 27-09-2016 Vis
27-09-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 27-09-2016 Vis
01-07-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 01-07-2019 Vis
17-01-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-01-2019 Vis
27-08-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 27-08-2019 Vis
04-06-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 04-06-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-11-2021 Vis
Øvrige tilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
14-11-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) 14-11-2019 Meddelt Vis
14-11-2019 00:00:00, Påbud, Kemikalier (opbevaring/håndtering) 14-11-2019 Meddelt Vis
29-09-2016 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 29-09-2016 Efterkommet Vis
10-04-2019 00:00:00, Indskærpelse, Kemikalier (opbevaring/håndtering) 10-04-2019 Efterkommet Vis
14-11-2019 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 14-11-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse for Thorsø Miljø- og biogas Amba, 8881 Thorsø 22-11-2016 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
18-05-2018 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. 18-05-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
10-05-2019 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 10-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
08-06-2020 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 08-06-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Anmeldelse af nyt mellemstort fyringsanlæg. 23-11-2020 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis
Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. 18-05-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 25-10-2021 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, revision, MBL. kap. 5, listevirks. 22-11-2016 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 10-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 25-03-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
MCP-anlæg
Navn Type Termisk effekt
naturgaskedel Kedel 5,3 MW Vis