Grunddata
CVR-nr:
12445040
P-nr:
1003181000
Fagsystemnøgle:
3f23269c-34d1-4978-ab48-33582fcdcfe5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vesthavnsvej 31
7000 Fredericia
Matrikel:
763e - Fredericia Bygrunde
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 22-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 16-08-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-11-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 02-06-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 05-03-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-03-2013 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 22-05-2013 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 02-11-2011 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 18-09-2012 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 14-12-2009 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 20-08-2009 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 02-11-2005 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 03-04-2019 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-11-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2019 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2019 Vis
Tilsyn efter §9 - uheld Fysisk tilsyn 02-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 22-09-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 21-08-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 20-12-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 21-08-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 17-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 17-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-11-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-09-2016 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse, spildolieoplag hos Samtank A/S 29-10-2012 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 30-10-2020 Vis