Louise Signe Christensen
Grunddata
CVR-nr:
31464196
CHR-nr:
97051
Fagsystemnøgle:
40a37f4b-d033-4840-a2ea-be022bbd9024
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Øster Hjermvej 26
7560 Hjerm
Matrikel:
14k - Den nordlige Del, Hjerm
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Louise Signe Christensen
Adresse:
Øster Hjermvej 26
7560 Hjerm
Telefon:
97465698
Email:
telling@c.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
 H § 10 - Husdyrbrug med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 - svarende til en §10 tilladelse eller §10, stk 3 tillæg.  (kategori 2) Pelsdyrfarme, med en tilladelse efter tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10 og som er omfattet af bekendtgørelse om Pelsdyrfarme til et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 25 Pelsdyrfarme med en tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 10, som før april 2011 eller efter de tidligere gældende regler i bekendtgørelse om pelsdyrfarme, har fået en tilladelse til et dyrehold indenfor intervallet 15 < DE ≤ 75 DE - svarende til en § 10 tilladelse eller § 10 stk. 3 tillæg  
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn varslet Fysisk tilsyn 25-05-2016 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 21-09-2018 Vis
Tilsyn, Beholderkontrol Administrativt tilsyn 11-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 21-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 21-09-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke godkendelsespligt v ændret udformning af minkhal 22-05-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
§ 10 tilladelse til mink 14-02-2011 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Generelle sager
Titel Dato for offentliggørelse
Ændrede vilkår som følge af klagenævnsafgørelse Vis