Miljøservice A/S
Grunddata
CVR-nr:
13683891
P-nr:
1000606116
Fagsystemnøgle:
aacb0a47-8ade-4eb8-884d-74761b9a4854
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ådalen 13A
6600 Vejen
Matrikel:
1dn - Vejen By, Vejen
Kommune:
Vejen Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
749090
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Ja
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-07-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-10-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-02-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-03-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-02-2020 Vis
Tilsyn Fysisk tilsyn 24-06-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 09-02-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 08-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 19-03-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-03-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-03-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 18-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 18-02-2019 Meddelt Vis
Påbud 26-03-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 30-06-2021 Meddelt Vis