O.L. Biogas ApS
Grunddata
CVR-nr:
36959177
Fagsystemnøgle:
71000000005180
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Løjstrupvej 12B
8870 Langå
Matrikel:
2s - Løjstrup Hgd., Laurbjerg
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Hadstenvej 15
8370 Hadsten
Email:
ps@lerbjerggaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
BAT-konklusioner:
Ikke omfattet af BAT-konklusion (GBK § 24, stk. 3)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Favrskov Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
19-09-2016 00:00:00, Tilsyn, Klagesag Fysisk tilsyn 19-09-2016 Vis
06-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-06-2017 Vis
03-10-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 03-10-2017 Vis
01-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 01-11-2017 Vis
23-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 23-10-2018 Vis
08-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2019 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-06-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-12-2021 Vis
Risikotilsyn Fysisk tilsyn 06-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
18-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Lugt 18-07-2017 Meddelt Vis
18-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 18-07-2017 Meddelt Vis
08-11-2019 00:00:00, Indskærpelse, Affald 08-11-2019 Efterkommet Vis
23-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Lugt 23-10-2018 Efterkommet Vis
23-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 23-10-2018 Meddelt Vis
23-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Belægninger 23-10-2018 Efterkommet Vis
23-10-2018 00:00:00, Indskærpelse, Affald 23-10-2018 Efterkommet Vis
18-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Lugt 18-07-2017 Efterkommet Vis
18-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Lugt 18-07-2017 Efterkommet Vis
18-07-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 18-07-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
5.3.b.i. Revurdering af miljøgodkendelse af O.L. Gårdbiogas ApS, Løjstrupvej 12B, 8870 Langå 26-04-2017 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
01-05-2017 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 01-05-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
05-04-2019 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. 05-04-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 18-11-2021 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 18-11-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikoafgørelse 18-11-2021 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2021 08-12-2021 Vis