seest losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189897
Fagsystemnøgle:
f4632d9e-a169-4cd2-9729-5349a18750a9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vranderupvej 0
6000 Kolding
Matrikel:
11ef - Seest By, Seest
Kommune:
Kolding Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Kolding kommune
Adresse:
Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon:
79797979
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 27-10-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-11-2014 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-02-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-02-2019 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 30-04-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 16-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-06-2019 Efterkommet Vis