Central Gimsing
Grunddata
CVR-nr:
26203562
Fagsystemnøgle:
3d90e1b9-b5d9-4cba-9cf7-5c83732dbf67
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Drøwten 22
7600 Struer
Matrikel:
2m - Den vestlige Del, Gimsing
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
STRUER FORSYNING FJERNVARME A/S
Adresse:
Jyllandsgade 1
7600 Struer
Telefon:
97851188
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 07-02-2017 Vis
Miljøtilsyn af 7. februar 2017 - G 201 - Basistilsyn Fysisk tilsyn 07-02-2017 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 25-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Drøwten 22, 7600 Struer - Central Gimsing - Miljøgodkendelse og revurderingsafgørelse - 29012020 29-01-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis