Opbevaring af spildevandsslam og andet organisk
Grunddata
CVR-nr:
13333637
P-nr:
1000544412
Fagsystemnøgle:
590bec2e-e602-4567-b9ee-7c8809f3489f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Enghavevej 40
4892 Kettinge
Matrikel:
38 - Frejlev By, Kettinge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kontroltilsyn - ny virksomhed Fysisk tilsyn 10-10-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse, Opbevaring af affaldsprodukter, Enghavevej 40, 4892 Kettinge 25-02-2022 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis